HMS

HMS

Helse, miljø & sikkerhet

Helse Miljø og Sikkerhet er fundamentet til AM Group.

Kvalitets arbeid med service er ikke selvstående faktorer, AM Group leverer tjenester målbevisst ved hindre uhell på oppdraget og personell. HMS verktøy er sikker retningslinjer for å forebygge uhell og skader på arbeidsområde, dette er levert med kontinuerlig nyheter samt oppfølging og dokumentasjoner.

Translate